Vær varsom med å lenke fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk. Sørg for at lenker til andre medier eller publikasjoner er tydelig merket. Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og eventuelt utnytter bruken av tjenestene.

NRK

4.16.A: NRK skal være varsom med å peke til ulovlig materiale på andre nettsteder. Ved sitat i nyhetssak kan redaktør gjøre unntak. 

E24 - Dine Penger

Eksterne lenker

Lesertapet ved å ha lenker til eksterne sider er svært lite. Gode eksterne lenker gir til gjengjeld leserne ekstra verdi og en god leseropplevelse. Derfor kommer de tilbake til E24.no. Kvalitetskravet er imidlertid høyere for eksterne enn for interne lenker.

Eksterne lenker skal åpnes i nytt vindu.