Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.

Tidens Krav

Barn skal både vises og få uttale seg til avisen. Men når barn (inntil 18 år) brukes som kilder eller reportasjeobjekter i kontroversiell sammenheng, skal foreldre/foresatte kontaktes før saken publiseres. 

Fædrelandsvennen

Barns identitet skal beskyttes i barnevernssaker og barnefordelingssaker. Dette gjelder selv om foreldre gir sitt samtykke til omtale. Det betyr at vi normalt heller ikke skal identifisere foreldre, slektninger eller fosterforeldre, fordi vi da samtidig røper barnets identitet. 

Stavanger Aftenblad

(sees i sammenheng med VVP 4.8)

Det betyr at vi normalt heller ikke skal identifisere foreldre, slektninger eller fosterforeldre, fordi vi da samtidig røper barnets identitet.

Vårt Land

Barn som kilde

Barn og unge har rett til å ytre seg og Vårt Land skal la dem komme til orde. Men vi skal være ekstra aktsomme når barn intervjues. Vis hensyn. Unngå å la barna uttale seg om foreldrenes meninger og holdninger. Ikke bruk bilder eller tekst som kan virke belastende eller kompromitterende.

Vårt Land har et særskilt ansvar for å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt godkjenning.

Er barnet under 16 år, er det en hovedregel å kontakte foresatte for godkjenning.

Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.

Lindesnes

Barns identitet skal beskyttes i barnevernssaker og barnefordelingssaker. Dette gjelder selv om foreldre gir sitt samtykke til omtale. Det betyr at vi normalt heller ikke skal identifisere foreldre, slektninger eller fosterforeldre, fordi vi da samtidig røper barnets identitet.