2016-05-25 - Høringsuttalelse - evaluering av offentleglova