2022-06-22 - Høringsuttalelse NOU 2022-02 - Akademisk ytringsfrihet