2023-05-15 - Innspill fra medieorganisasjonene til finanskomiteen om RNB