1. Kalde fakta

I juli 2006 hadde Norsk Redaktørforening registrert 732 medlemmer i sine arkiver. Av disse var 143 (19,5 prosent) kvinner. Det var med andre ord et betydelig misforhold mellom kjønnsfordelingen totalt i bransjen (hvor over 40 prosent var – og er – kvinner) og kjønnsfordelingen på leder­nivå. 

ARNE JENSEN, GENERALSEKRETÆR I NORSK REDAKTØRFORENING

Av de ansvarlige redaktørene var prosent­andelen kvinner 16,5. Til sammen var det registrert 40 kvinner som ansvarlige redaktører i NR. Ser vi på ulike medietyper var kvinnene dårligst representert i nettavisene (men der var de totale tallene svært små) og papiravisene og sterkest representert i ukepresse, hvor det – kanskje ikke overraskende – var et flertall av kvinnelige redaktører.

Det er det fortsatt.

Da kampanjen ble lansert i 2006 så den samlede oversikten over NRs medlemsmasse slik ut:

Kvinneandelen totalt var drøyt 19 prosent, og blant de ansvarlige redaktørene 16 prosent.

Mens utviklingen gjennom 1990-tallet gikk i retning av ­økende andel kvinnelige medlemmer i NR, stoppet trenden opp utover på 2000-tallet. I 1997 var for eksempel det samlede medlemstallet 544. Av disse var 66 kvinner (12 prosent). I mars 1999 var det totale medlemstallet økt til 595, hvorav 97 kvinner (16 prosent). Kvinneandelen økte 

altså merkbart. Av årsberetningen for perioden 1999–2001 fremgår det at andelen kvinner fortsatte å øke. På det tidspunktet var den oppe i 19,6 prosent (127 kvinner av totalt 647 medlemmer). Etter det sto det forholdsvis stille.

Dette var noe av bakgrunnen for at NR på høstmøtet i 2006 ­lanserte kampanjen med det forsøksvis ironiske, men også omdiskuterte slagordet «Slik drar du bra damer». Vi tok som utgangspunkt at vi ikke måtte forklare hvorfor det er fornuftig ålete etter dyktige kvinnelige redaksjonelle ledere, men heller hvordan man skal få tak i dem. Kampanjen hadde flere elementer:

  • Synliggjøring av kvinnelige redaksjonelle ledere på faglige møter og samlinger
  • Rekruttering som tema på alle vår- og høstmøter
  • Etablering av en redaksjonslederbase hvor alle (også menn) kunne legge ut sin cv
  • Utgivelse av boken «Slik drar du bra damer – en håndbok i rekruttering av kvinnelige ledere»

Det er nok flere årsaker til at tallene for fordeling av mannlige og kvinnelige redaktører har endret seg. Det vi uansett kan konstatere, er at ti år senere, ser medlemstatistikken slik ut:

 

Kvinneandelen er økt til rundt 30 prosent, og andelen sjef-redaktører til knapt 25 prosent.

Som sagt, årsaksbildet er nok svært sammensatt, men det er uansett gledelig å se at det har vært en utvikling i retning av høyere andel kvinner blant de redaksjonelle lederne, etter at prosjektet ble lansert.