3. Vurder nøye hvilke temaer som egner seg

Vurder nøye hvilke temaer/saker som egner seg for kommentarfelt, og ikke åpne flere kommentarfelt enn det redaksjonen kan følge med på

Den tiden er nok for lengst over da det gjaldt å legge kommentarfelt på nær sagt alle saker redaksjonen publiserte på nett. Vi minner likevel om dette poenget. Selv om man aldri kan ha full kontroll over hvor eventuelle usaklige og krenkende kommentarer dukker opp, så er det åpenbart at visse temaer er mer utsatte enn andre.

Vi kan naturligvis ikke lage uttømmende lister på dette, men generelt er det grunn til å advare mot å invitere til leserkommentarer i saker som gjelder ulykker og kriminalsaker.

Det samme vil kunne gjelde for eksempel enkeltsaker innenfor barnevern, psykisk helse osv. og generelt saker som går tett på enkeltpersoner.

For å sikre disse hensynene best mulig, vil vi anbefale at redaksjonen lager så klare retningslinjer som mulig med hensyn til hvilket saker som skal utstyres med kommentarfelt og hvilke som ikke skal det. Det er viktig at disse reglene er godt kjent i redaksjonen.

Tilbake til hovedsiden for veilederen