7.Delta i debatten!

Ofte kan det ligge grunnlag for utvikling av saken i debatten i kommentarfeltene og på sosiale medier. Derfor er det viktig å oppfordre moderatorer, journalister og redaktører til å delta i debatten. 

De redaksjonene om har prioritert dette  har gjennomgående erfaringer for at det bidrar til å dempe de mest ytterliggående kommentatorene, og til at diskusjonene ikke sporer av.

Det kan være en utfordring for journalister og redaktører å delta på denne måten, fordi det er lett å engasjere seg på en slik måte at man tar stilling til det underliggende saksforholdet. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen!  Det bør imidlertid være mulig å diskutere selve journalistikken og spørsmål knyttet til hva saken handler om eller viser, uten at man gjør seg selv inhabil ved å ta stilling til realitetene.

Hvilken tone man går inn i debatten med vil kunne påvirke debattklimaet. Redaksjonens representanter bør tilstrebe en høflig, men samtidig tydelig tone.

Å gå i dialog med debattantene kan bidra til å holde debatten på et saklig nivå og bidra til å etablere en felles forståelse for hva som er tema.