8.Steng debatten i perioder

Det er ingen regel som sier at et åpent kommentarfelt må være åpent hele tiden.

 Vi mener det bør være folk som er operative i redaksjonen og har en reell mulighet til en viss overvåking av debatten i de periodene hvor disse er åpne og også håndtere varsler fra brukerne.

For de fleste redaksjoner betyr det for eksempel at man bør vurdere å stenge kommentarfeltene på natten (selv vg.no gjør det) og også i perioder i helgene hvor det er liten eller ingen bemanning i redaksjonen.

Vi vet jo av erfaring at mange av de mest ytterliggående ytringene blir publisert på de tidene på døgnet hvor det naturlig er lite folk i redaksjonen.