Nasjonal redaksjonell årsrapport 2017

Dette er åttende gang Norsk Redaktørforening gir ut en nasjonal redaksjonell årsrapport. Rapporten inkluderer rapporter fra områdene medieetikk, mediejuss og innsyn, rapporter fra 56 ulike mediehus og 16 ulike tekster under tittelen "Medietanker".

HER FINNER DU RAPPORTEN

Under  er innledningsteksten i rapporten, skrevet av Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Dette er åttende gang Norsk Redaktørforening gir ut en nasjonal redaksjonell årsrapport. Å fortelle åpent om både god journalistikk og om feil vi gjør, er viktigere enn noen gang.

2017 var året for de store diskusjonene om tillit. Vi ble (dessverre) vant til begreper som mainstream media og falske nyheter.  Det var det året Norge var på topp av pressefrihetsindeksen, men langt fra toppen når det gjaldt åpenhet og arkivering i statlig forvaltning Det var det året vi begynte å snakke om seksuell trakassering på en ny måte. #Metoo bød på viktig bevisstgjøring og store utfordringer for redaktører både som arbeidsgivere og publisister. Men det var også det året det ikke lenger var så bratt for en rekke mediehus. Etter årevis med opplagsnedgang, snudde det for mange. Det betyr likevel ikke at vi kan stryke de to viktigste ordene i Mediemangfoldsutvalgets utredning: «Det haster».

For det var dessverre også det året alle sa at det hastet med et fornyet virkemiddelapparat i mediepolitikken uten at det syntes å få fart i myndighetene.

Dette er det åttende året Norsk Redaktørforening gir ut Nasjonal Redaksjonell Årsrapport i samarbeid med medlemmer og mediehus over hele landet. I år er det 57 mediehus som har egne rapporter med i rapporten. NRKs 15 distriktskontorer er representert og kommer i tillegg til det tallet. For tredje år på rad er rapporten utgitt på samme plattform som Polaris sin rapport. Det gjør at alle Polaris-avisene er med automatisk.

I arbeidet med denne rapporten har vi merket at redaktørene har en travel hverdag. Svært mange av våre medlemmer melder tilbake at knappere ressurser gjør at de ikke lenger kan prioritere dette arbeidet. Det er synd, for i en tid der mange er ute etter å svekke troverdigheten til fri og uavhengig journalistikk er det viktigere enn noen gang å vise fram hvordan redaksjonene fyller sin samfunnsrolle. Men måten dette skjer på vil endres, og vi ser fram til å utvikle nye former for rapportering og deling av gode eksempler.

I denne rapporten finner du bidrag fra en rekke mediehus samt rapporter fra de viktige områdene medieetikk, mediejuss og innsyn. I tillegg har vi samlet noen medietanker som er delt det siste året.

Redaktørrollen er mer krevende og mer sammensatt enn tidligere. Samtidig opplever mange av våre medlemmer at rollen er enda viktigere og mer meningsfylt enn noen gang før. For det er særlig når jorunalistikken og verdiene våre er under press at vi ser hvor viktig det er å synliggjøre den frie og uavhengige journalistikken, den selvstendige og kompetente redaktøren og ytringsfrihetens helt avgjørende rolle i et velfungerende demokrati.

Tusen takk til alle som har bidratt til rapporten, takk for at vi har fått bruke bilder fra mediehusene, NTB scanpix og Årets bilde. Takk for alle tekstene til ”Medietanker”. En særlig takk til Polaris Media som har latt oss bruke den plattformen de har utviklet for redaksjonell rapportering.

Vi er igang med å utvikle denne rapporten videre. Har du kommentarer til rapporten eller forslag på hvordan dette bør skjer - og hvordan vi kan bidra til nye arenaer for redaktørfaglig samarbeid og kompetanseheving? Ta kontakt med oss i NR-sekretariatet.

 God lesning!

Her er tidligere årsrapporter utgitt av Norsk Redaktørforening: