Prioriterer trusler mot journalister

Riksadvokaten har også i år valgt å fremheve trusler mot journalister som et prioritert område i sitt mål- og prioriteringsrundskiv til politidistriktene.

I år som tidligere år har Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening bedt om at dette blir opprettholdt som et prioritert område for etterforskning og pådømmelse. I et brev til de to organisasjonene klargjør riksadvokat Tor-Aksel Busch at prioriteringen står fast.  "Fra tid til annen blir representanter for pressen utsatt for trusler og vold. I et demokratisk samfunn er det av grunnleggende betydning å sikreen fri og uavhengig presse. Påtalemyndigheten har ansvar for å bidra til dette ved å sørge for at adekvat etterforskning iverksettes og ved nedleggelseav strenge påstander for domstolene. De enkeltpersoner i pressen som utsettes for slik kriminalitet har, etter riksadvokatens syn, krav på den støtte som ligger i at arbeidsgiver tar belastningen med å anmelde og kreve påtale, og det er således intet krav om at den forulempede slev inngir anmeldelse", heter det i årets rundskriv, som du kan lese i sin helhet her.