Nyhetsarkiv

02.10.2019 16:56

Ubesvarte spørsmål står i kø i saken mot utestengte Alberto Salazar. Men ett svar har vi allerede: Omdømmetapet er gigantisk for en av verdens fremste merkevarer.

02.10.2019 16:28

Omar har ikke snakket siden han så bestefaren få hodet kappet av. Er han en migrant?

02.10.2019 16:08

Flere av bestemmelsene i den nye loven trer i kraft når kommunestyret konstituerer seg 9. oktober 2019. Det kommunale selvstyret lovfestes, og det blir tydeligere og enklere regler om folkevalgte oragn og administrasjonen.

02.10.2019 16:04

«De foreslåtte reglene utfordrer sentrale prinsipper om redaksjonell frihet, og vil dessuten kunne få store negative konsekvenser for mediebedrifters digitale publisering.

02.10.2019 16:04

«De foreslåtte reglene utfordrer sentrale prinsipper om redaksjonell frihet, og vil dessuten kunne få store negative konsekvenser for mediebedrifters digitale publisering.

02.10.2019 15:20

Mener Arne Jensen at journalister som lever av og for ytringsfrihet skal holde munn når vi ser at avisens økonomi kan gå til grunne, spør redaksjonsklubben i kriserammede Morgenbladet.

02.10.2019 15:20

Mener Arne Jensen at journalister som lever av og for ytringsfrihet skal holde munn når vi ser at avisens økonomi kan gå til grunne, spør redaksjonsklubben i kriserammede Morgenbladet.

02.10.2019 13:15

Studvest trenger ny ansvarlig- og nyhetsredaktør. Søknadsfrist 23. oktober.

02.10.2019 12:27

Lesja kommune har oppretta næringspris. Denne skal være ei påskjønning til personar, bedrifter eller organisasjonar som har bidratt til å skaffe nye og varige arbeidsplassar til kommunen.

02.10.2019 12:07

Byrampen skal lages av syv unge medarbeidere. - Det som skiller oss fra for eksempel bloggere eller youtubere er at vi følger Vær varsom-plakaten.

02.10.2019 11:38

Hevder nye annonsører strømmer til. For et halvt år siden fikk en løst organisert Twitter-kampanje flere bedrifter til å for sine annonser. Situasjonen skapte diskusjon, og ble blant annet løftet til på NRK TV.

02.10.2019 11:38

Hevder nye annonsører strømmer til. For et halvt år siden fikk en løst organisert Twitter-kampanje flere bedrifter til å for sine annonser. Situasjonen skapte diskusjon, og ble blant annet løftet til på NRK TV.

02.10.2019 11:38

1. januar blir Elisabeth Enger øverste sjef for administrasjonen i Drammen. Innen da skal hun ha fått gjennom et trygt budsjett - som kan bli endevendt i juni.

02.10.2019 11:33

«Dersom flertallet i det regjeringsoppnevnte «Åpenhetsutvalget» får det som de vil, vil journalistikk som «Unik», «113» og «Helene sjekker inn» nærmest bli umulig å lage», skriver Ina Lindahl Nyrud.

02.10.2019 05:35

Et internt notat i Finansdepartementet beskriver økonomiske konsekvenser for Norge hvis Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.