Det er bekymringsfullt at situasjonen både når det gjelder pressefrihet og journalistsikkerhet ikke har fått større oppmerksomhet internasjonalt, skriver NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, NPs generalsekretær Elin Floberghagen og NJ-leder Dag Idar Tryggestad i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide.

Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa og NTB

Ber statsministeren og utenriksministeren engasjere seg for økt pressefrihet i Gaza og Israel

Situasjonen når det gjelder både pressefrihet og journalistsikkerhet i Gaza og Israel er nå så prekær at norske myndigheter må engasjere seg, mener lederne i Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. I et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide ber presseorganisasjonene norske myndigheter om å si tydelig fra til israelske myndigheter.

«Vi skriver til dere på vegne av norske journalister, redaktører og en samlet norsk mediebransje. Vi er alle dypt bekymret over en helt prekær situasjon med kontinuerlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det gjelder både situasjonen for journalister som oppholder seg på Gazastripen, manglende muligheter for redaktørstyrte medier til å rapportere fra krigen og en økende vilje til å blokkere medier.»

Slik starter brevet til Støre og Barth Eide. Les hele brevet her.

I brevet viser presseorganisasjonene til at sikkerhetssituasjonen for journalister i Gaza mangler sidestykke. Siden starten av krigen for seks måneder siden er minst 95 journalister og mediearbeidere drept i krigen mellom Israel og Hamas, ifølge tall fra organisasjonen Comitee to Protect Journalists. FN rapporterer om enda høyere tall. Presseorganisasjonene er også urolige

over hvor vanskelig det er for utenlandske journalister å slippe til i Gaza og for restriksjonene som israelske myndigheter pålegger de få som slipper inn. I tillegg er de dypt bekymret over den israelske nasjonalforsamlingens godkjenning av en lov om gir regjeringen myndighet til å stoppe sendinger fra utenlandske nyhetsmedier.

⁃  Det har vært alt for lite oppmerksomhet rundt denne alvorlige situasjonen. Norske myndigheter bør definitivt kjenne sin besøkelsestid og engasjere seg her, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

I brevet trekkes det også frem at 39 ulike internasjonale organisasjoner 25. mars henvendte seg til Media Freedom Coalition der Norge er blant 50 medlemsland.