F.v. Mona Norman og Synnøve Åsebø, journalister i VG, Ina Lindahl Nyrud, advokat Norsk Journalistlag, Jostein Vist, foretaksjurist Sykehuset Østfold, Lars Duvaland, jurist i legeforeningen, Anne-Lise Kristensen, pasientombud Oslo og Akershus og møteleder Lilla Sølhusvik.

Foto: VG m.fl.

Debatt: Bør offentlighetsloven fortsatt gjelde for pasientjournaler?

Oslo Redaktørforening inviterer til frokostmøte 22. mai. Temaet har blitt høyaktuelt i kjølvannet av VGs avsløringer av tvangsbruk i norsk psykiatri.

Tidligere i år fikk VG SKUP-prisen for tvangsloggene. Nå går debatten om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt.
Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler?
Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene?
På møtet får vi også høre hvordan VGs journalister jobbet med tvangsloggene. 

Deltakelse i debattmøtet krever forhåndspåmelding for å få adgang til Amedias lokaler.

Meld deg på møtet her.

Tid: Mandag 22. mai kl 0830 
Sted: Amedia, Akersgt 34
Deltakere:

  • Mona Norman og Synnøve Åsebø, journalister i VG
  • Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag
  • Jostein Vist, foretaksjurist Sykehuset Østfold
  • Lars Duvaland, direktør for avdeling for jus og arbeidsliv, Den norske legeforening
  • Anne-Lise Kristensen, pasientombud Oslo og Akershus
  • Kjersti Toppe (Sp), nestleder Stortingets helse- og omsorgskomité

Debattleder: Lilla Sølhusvik, NRK

Helsedirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som de siste månedene har vurdert pasientjournaler og offentlighetsloven. Ina Lindahl Nyrud er NPs representant i gruppen. Der sitter også representanter fra legeforeningen, pasientombudet og foretaksjuristene. NRs assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er NRs representant i gruppen.

Jostein Vist var en av foretaksjuristene som nektet å levere ut anonymiserte tvangsprotokoller til VG. "Vårt motiv har ikke vært å skjule noe som helst, men å sikre den enkelte pasient sitt personvern" understreket Vist i en kronikk han var delforfatter på og som ble publisert i VG før jul. Helseminister Bent Høie svarte med å påpeke at det er ikke nok med åpenhet for å verne pasientene. "Vi må sørge for åpenhet også", skrev helseministeren i en kronikk i VG 

Her er VG-journalistenes metoderapport.

Sykepleien skrev nylig om VGs arbeid og om arbeidsgruppen som er nedsatt.