Dokumentene til ORs årsmøte 6. mars 2023

Her er dokumentene i forbindelse med Oslo Redaktørforenings årsmøte som arrangeres på Sommerro mandag 6. mars kl 18.00. Før årsmøtet er det faglig program fra kl 17.00.

Det er tidligere sendt ut innkalling og påminnelse om årsmøtet. ORs årsmøte finner sted mandag 6. mars kl 18.00.

Årsmøtet arrangeres i Krohgsalen på Sommerro rett ved Solli plass.

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering

2. Årsberetning for 2022

3. Regnskap for 2022, med revisjonsberetning

4. Valg

- Styre

a. leder

b. nestleder

c. ett styremedlem

d. to varamedlemmer

- Valgkomité på tre medlemmer

- Revisor

5. Eventuelle innsendte forslag

ORs valgkomité foran årsmøtet består av Lars West Johnsen, Dagsavisen (leder) og Gøril Huse, Klar Tale. 

Dokumenter

Før årsmøtet, kl 17.00, blir det faglig program med innledning av Marius Karlsen fra Helt digital og samtale etterpå med flere redaktører. Les mer her.

Etter den faglige delen og det formelle årsmøtet blir det middag og utdeling av priser til Årets redaktører i Oslo og Akershus. Her er de nominerte.

Årsmøtet og den faglige delen er åpen for alle. Årsmøtemiddagen er forbeholdt ORs medlemmer. Påmeldingsfrist er onsdag 1. mars. Meld deg på og se hvem som er påmeldt her.