Fortsatt åpent aksjonærregister

En enstemmig finanskomité har avvist regjeringens forslag om å lukke Skattedirektpratets aksjonærregister. Dermed har NP og NR fått fullt gjennomslag i en viktig innsynssak.

Tidligere i vår sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å endre ligningsloven, slik at opplysninger fra Skattedirektoratets aksjonærregister ble belagt med taushetplikt. Dette til tross for at de sentrale opplysningene er offentlig tilgjengelig også andre steder. Forslaget fikk sterk motbør fra flere hold, også Justisdepartementet. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (Prp 94 LS) annonserte regjeringen et helt nytt register, fristilt fra Skattedirektoratet - et register som skal være elektronisk, oppdatert og allment tilgjengelig. Samtidig la regjeringen opp til en endring av offentlighetsloven, en endring som i praksis ville ført til at det eksisterende regsiteret ble lukket. I et brev til Stortingets finanskomité roste Norsk Presseforbund og Norsk Reaktørforening forslaget, samtidig som de gikk sterkt i mot en foreslått lovendring som vil stenge tilgangen til det eksisterende registeret. Nå har NP og NR fått fullt gjennomslag, i og med at en enstemmig komité - i sin innstilling - har avvist den foreslåtte lovendringen.