Nyhetsredakør i VG Tora Bakke Håndlykken, administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes og generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen under styremøtet i Norsk Presseforbund.

Foto: Marte Vike Arnesen, Journalisten

Fra nyttår blir det bare brudd eller ikke brudd i PFU

Styret i Norsk Presseforbund vedtok fredag 9. desember å bare ha to konklusjoner i Pressens Faglige Utvalg. Konklusjonstypene "samlet vurdering" og "kritikk" skal ikke lenger brukes fra årsskiftet. I tillegg vedtok styret tydeligere krav til publisering av fellende uttalelser. Uttalelsene vil også bli utformet på en mer leseverdig måte. 

Debatten om konklusjonene har gått i flere måneder og styret har hatt saken på bordet fire ganger. Den nye ordningen skal evalueres etter ett år. Ønsket om evaluering har kommet fra Norsk Redaktørforening.
- Vi har vært opptatt av at denne saken forankres godt i redaksjonene. Vi mener også at det er viktig å stoppe opp etter ett år og undersøke hvordan ordningen fungerer. Derfor vil vi oppfordre våre medlemmer til å si fra dersom de har synspunkter på den nye ordningen, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Her er saksfremlegget som ble behandlet av styret fredag 9. desember. 

– Frykten blant mange av våre medlemmer har vært knyttet til om det nå kan ende med brudd i saker der utvalget etter den gamle ordningen har tvilt seg fram til kritikk, sa Nybø under debatten i NP-styret.

Både hun og flere andre av styrets medlemmer roste den jobben som har vært gjort i NP-sekretariatet med denne saken.

Forslaget til endringer har også vært behandlet i flere omganger i NR-styret. Det var også tema på NRs høstmøte i november. Norsk Redaktørforening arrangerte i tillegg  et rundbordsmøte i juni for å la redaktørene si hva de mente om antallet konklusjoner. Da ønsket flere seg tre konklusjoner, fordi det kunne bli for hardt med bare to, men mange ønsket å fjerne ordningen med fire konklusjoner.

Les mer i Journalisten og Medier24.