Morten Mørland fikk fjorårets pris for tegningen «Rødt» i VG. (Ill.: Morten Mørland)

Hvem har laget Årets avistegning?

Prisen Årets avistegning deles ut av Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening i fellesskap. Nå inviterer vi til å sende inn gode kandidater! Frist: 2. april.

I år deles prisen for Årets avistegning ut i forbindelse med Medieleder 2024, i Kristiansand 4. juni. Årets avistegning skal synliggjøre tegningen som et eget journalistisk uttrykk i trykte medier og på nett. Prisen er på 30.000 kroner.

Tegninger fra 2023 kan delta i årets konkurranse. Konkurransen er åpen for alle som har fått publisert tegninger i papir- og nettaviser i denne perioden.

Fristen for å sende inn bidrag er 2. april.

Alle kvalifiserte tegninger som er sendt inn i forbindelse med Avistegnernes årskavalkade for 2023, er automatisk med i konkurransen, om ikke tegneren har bedt om noe annet. 

Bidrag (maks tre per tegner) lastes opp her – Legg ved et dokument med informasjon om det innsendte arbeidet og hvor det har vært publisert, samt ditt navn og kontaktinformasjon. 

Årets jury: 

  • Tom Erik Thorsen, ansvarlig redaktør Varden (leder)
  • Tone Sofie Aglen, politisk kommentator NRK
  • Jens Kihl, kulturredaktør Bergens Tidende
  • Bianca Boege, stedsansvarlig Avistegnernes Hus

Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen:

  • er et journalistisk uttrykksmiddel
  • er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet
  • er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt
  • har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord
  • er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning
  • har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet

Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.