Det ikoniske bildet av barna som flykter fra napalmbombing under Vietnamkrigen ble først en for sterk kost for Facebook, men 9. september skrev de følgende i en uttalelse: «Et bilde av et nakent barn vil normalt sett stride med retningslinjene våre, og i noen land blir det sett på som barnepornografi. I dette tilfellet har vi overveid bildets historiske betydning og viktigheten av å dokumentere hendelsen».

Foto: Nick Út, Associated Press

Inviterer Facebook til debatt

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og styreleder i Norsk Redaktørforening Harald Stanghelle inviterer Facebook til debatt om redaktøransvar og ytringsfrihet. 

Her kan du laste ned brevet fra kulturministeren og Norsk Redaktørforening:

norsk versjon - Here is the invitation in English

- Vi har nå flere eksempler på at Facebook ikke bare opptrer som rent teknisk tilrettelegger, og distributør av innhold for norske medier, men at de også opptrer som redaktør.  Den markedsmakten Facebook har og den manglende tydeligheten de har vist når det gjelder hvordan redaktørmakten utøves, representerer en betydelig utfordring, både med hensyn til ytringsfriheten generelt og med hensyn til redaktøransvaret spesielt, sier NRs styreleder, Harald Stanghelle.

- Det er på tide at Facebook tar sin posisjon i medielandskapet på alvor og går i dialog med den norske mediebransjen. Derfor har jeg sammen med Norsk Redaktørforening invitert til et møte for blant annet å diskutere redaktøransvar og ytringsfrihet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I invitasjonen viser kulturministeren og Norsk Redaktørforening til flere hendelser den siste tiden som har skapt bekymring blant norske redaktører, det norske regjeringsapparatet og andre Facebook-brukere. Forfatter Tom Egeland postet for drøyt to uker siden Nick Úts bilde av Kim Phuc som flykter fra napalmbombene under Vietnamkrigen i 1972. Bildet ble fjernet fra Egelands Facebook-konto fordi det brøt med Facebooks regler for nakenhet. Flere som delte bildet opplevde at bildet ble fjernet eller at de ble utestengt fra Facebook, blant annet ble bildet fjernet fra statsminister Erna Solbergs konto.

 - Facebook er en av verdens viktigste mediekanaler, men agerer som en lukket brorskap. Bare unntaksvis svarer de på mediehenvendelser og kritikk. De lar seg sjelden intervjue og deltar ikke i den løpende debatten om seg selv. Alt dette bryter med de åpenhetsverdiene mediene må dyrke og holde i hevd, understreker Harald Stanghelle.

- Vi håper Facebook tar utfordringen. Selv om Facebook har snudd og nå godtar dette spesifikke bildet, mener vi likevel det er behov for dialog med Facebook om reglene for viderepublisering av innhold fra redaksjonelle medier, sier Linda Hofstad Helleland.

Facebook er invitert til samtale og diskusjon med kulturministeren og norske redaktører under Norsk Redaktørforenings høstmøte 31. oktober i Oslo. 

Kontaktpersoner:

Norsk Redaktørforening:
Harald Stanghelle, styreleder tlf 90 60 00 06
Arne Jensen, generalsekretær tlf 90 77 87 47

Kulturdepartementet:
pressetelefon 90 23 10 93