Advokat Anne-Hilde Storm representerer NRK og advokat Jon Wessel-Aas representerer Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund.

Mange spørsmål i videoinnsynssaken

Høyesteretts medlemmer var uvanlig aktive og stilte mange spørsmål under behandlingen av NRKs krav om innsyn i en overvåkingsvideo fra en politipågripelse utenfor Oslo legevakt. Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP) er partshjelpere for NRK.

Advokat Anne-Hilde Storm representerte NRK, og innledet med sin prosedyre tirsdag. Onsdag ble hun supplert av NR og NPs prosessfullmektig, advokat Jon Wessel-Aas, før påtalemyndighetens representant slapp til.

Den omtalte pågripelsen skjedde utenfor Oslo legevakt i desember 2012. To polititjenestekvinner skulle pågripe en 35 år gammel mann utenfor legevakten. I basketaket som oppstod fikk de hjelp fra en ambulansesjåfør som ikke var på vakt. Mannen ble lagt i bakken på magen og det ble holdt et halsgrep på ham i ca ett minutt. Da ambulansesjåføren slapp grepet var mannen død. NRK har fått de pårørende samtykke til å begjære innsyn, men Spesialenheten for politisaker, som etterforsket saken, nektet. Saken er henlagt av Riksadvokaten som "intet straffbart forhold anses bevist".

Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett ga NRK medhold i innsynskravet. Høyesteretts kjennelse er ventet i løpet av en til to uker.

Les mer her.