Pressefrihetens dag ble markert 3. mai med kransnedlegging ved monumentet over den illegale pressen i Hydroparken onsdag 3. mai. llegale og hemmelige aviser var et viktig våpen i motstandskampen mot okkupasjonsmakten.

(Foto: Arne Jensen)

Markerte Pressefrihetens dag

I anledning pressefrihetens dag 3. mai la Norsk Presseforbund som vanlig ned krans til minne om de som ofret livet for pressefrihet. NR og de øvrige presseorganisasjonene var til stede på markeringen der Stella Assange, kona til Julian Assange, holdt en av appellene.

Totalt 212 mennesker mistet livet i Norge fordi de publiserte ulovlige aviser under krigen. Illegale og hemmelige aviser var et viktig våpen i motstandskampen mot okkupasjonsmakten, og følgende ord er risset inn i dette minnesmerke som står i Hydroparken på Solli plass i Oslo: 

«Frihet og demokrati er uløselig knyttet til en fri presse. La oss alltid verne om det frie ord.»

Hvert år markerer blant annet Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og de øvrige medieorganisasjonene dagen med en blomsternedleggelse ved minnesmerket.

Etter Norsk Presseforbund la også den norske Unesco-kommisjonens Rune Ottosen blomsterkranser ved minnesmerket, etterfulgt av Tinius-styreleder Ole Jacob Sunde og Kjersti Løken Stavrum fra Norsk Pen.

Stella Assange holdt tale om sin ektemann Julian Assange, som fortsatt sitter i britisk fengsel etter 4 år. 

– Hvor mange dager bør en journalist sitte i fengsel for å si sannheten? Svaret er null. Jeg mener vi må fortsette å gi et klart og konsekvent signal på at dette aldri vil bli tolerert, sa Stella Assange. Les mer i Journalisten.

3. mai slippes også den årlige Pressefrihetsindeksen, som er et mål på pressefriheten i alle verdens land, laget av Reporters without borders. Den viser, som i fjor, at fri journalistikk er truet i store deler av verden, og utviklingen flere steder går i feil retning. Norge troner fortsatt på toppen av indeksen og har gjort det siden i 2017.

– Pressefrihets-rankingen er dessverre dyster lesning, som den har vært de siste årene. De aller fleste land i verden har dårlige eller svært dårlige kår for journalistikken. Det har også en klar sammenheng med tilbakegangen av demokrati i de samme landene. At Norge topper kåringen for syvende år på rad, er bra, men vi er i en veldig liten gruppe etter hvert, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er også dypt bekymret for utviklingen.

– Vi har sett det i flere år nå at utviklingen går feil vei. Respekten for verdien av fri og uavhengig journalistikk er skremmende lav mange steder. Og forståelsen av hvilken viktig rolle frie medier spiller, er ikke tydelig nok – verken blant myndigheter eller i offentligheten, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Hun påpeker at vi i Norge er privilegerte.

– Men selv her ser vi en utvikling som bekymrer. Forslaget om å endre offentlighetsloven som ble sett på høring  rett før påske vitner om manglende forståelse for verdien av et åpent og transparent samfunn også her hjemme. Kampen for en fri presse og det frie ord er ikke en kamp som vinnes en gang for alle. Vi må kjempe for disse rettighetene, vi må bruke dem og vi må si fra når disse rettighetene er truet, sier hun.

Onsdag ettermiddag fra kl 17.00 var NR blant arrangørene av et seminar i anledning Pressefrihetens dag. Følg seminaret her.

I etterkant, kl 19.15, arrangerer Norsk PEN filmvisning og møte med Stella Assange.