(Foto: Even Hye T. Barka, M24/Christer S Johnsen/Reidun Nybø)

Møte med tech-gigangene og kulturministeren

Tirsdag deltok NR og de øvrige medieorganisasjonene i møte med kulturministeren og Google og Meta. NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø var forsiktig optimist etter møtet.

- Det er positivt at kulturminister Annette Trettebergstuen har tatt initiativ til dette møtet. Alle parter i møtet var innstilt på mer dialog. Det er viktig at distributører som Facebook, Apple og Google ikke tar ned innhold fra redaktørstyrte medier. I møtet fikk vi belyst disse problemstillingene på en grundig måte. Nå tar vi dette videre og følger opp med nye møter, sier Nybø. Fra NR deltok i tillegg lederen i NRs teknologiskvadron, Christer S. Johnsen. 

Kulturminister Annette Trettebergstuen varslet at hun kom til å ta initiativ til dette møtet allerede i november. I en kronikk i VG tirsdag skrev hun følgende: "Min påstand er at det er i alles interesse at redaksjonelt innhold er tilgjengelig på plattformene. Både mediebrukerne, de redaktørstyrte mediene og plattformene tjener på det. Men vi trenger kjøreregler for hvordan teknologiplattformene og norske medier skal forholde seg til hverandre. Det er derfor vi må snakke sammen."

I møtet hos kulturministeren deltok representanter fra følgende organisasjoner: Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, MBL, NRK, Schibsted, Amedia, Polaris Media, Google, Meta (Facebook) og Abelia. I tillegg deltok Medietilsynet.

Slik oppsummerer kulturminister Anette Trettebergstuen møtet overfor Kampanje og Medier24.

I møtet innledet kulturministeren og direktøren for Medietilsynet, før MBL, NR og NJ hadde korte innlegg. Deretter var det en felles presentasjon laget av NRK, Schibsted og Amedia. Her ble det vist fram konkrete eksempler på at innhold i redaktørstyrte medier blir tatt ned. Deretter fikk leder for Google Norge, Tine Austvoll Jensen og Metas representant, advokat Joachim Benno ordet, før det ble debatt og avrunding.

Mediebransjen ønsker seg en ordning der innhold fra redaktørstyrte medier blir skjermet for inngrep fra teknologiselskapene.

Her er innledningen til NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø:

Journalistikk som du kan stole på har aldri vært viktigere enn nå. Men innhold fra redaktørstyrte medier har ingen verdi dersom det ikke når fram til folk.

Norsk Redaktørforening har 760 medlemmer i alle typer medier. Øverst på deres ønskeliste når det gjelder forholdet til tech-selskapene, er å slippe at distributører blander seg inn i redaktørjobben.

Som sentrale rådgivere for norske redaktører kan vi forsikre om at redaktørene tar både det juridiske og det etiske ansvaret for det de publiserer.

At andre griper inn i disse vurderingene er ikke bare unødvendig og provoserende. Det bryter også med de grunnleggende prinsippene for fri og uavhengig journalistikk.

Det er jo dette Redaktørplakaten handler om: at ingen - hverken eiere, statlige myndigheter, annonsører eller distributører - skal blande seg inn i de redaksjonelle vurderingene. Prinsippet er også lovfestet i medieansvarsloven.

Det er viktig å huske at medieansvarsloven, i likhet med ehandelsloven, ikke bare handler om å plassere ansvar, men minst like mye om å avgrense det samme ansvaret. Det er gjort nettopp for å sikre seg mot at lovlig innhold blir tatt ned og for å unngå at redaktører og tekniske tilretteleggere blir for forsiktige slik at vi får en nedkjøling av det offentlige ordskiftet. 

Vår store bekymring er at vissheten om tech-selskapenes praksis allerede fører til at redaktørene lar være å publisere innhold. Fordi de vet at det blir tatt ned. Det er ingen vits å publisere et bilde av en ammende mor på instagram. Da vet vi hva som skjer. 

Praksisen vi har sett de siste årene har dermed allerede fått en nedkjølende effekt på de journalistiske valgene.  

Dette bekymrer oss, og vi setter stor pris på muligheten for en konstruktiv dialog om disse viktige spørsmålene.