NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, NPs generalsekretær Elin Floberghagen og NJ-leder Dag Idar Tryggestad deltok i møte med Israels ambassadør onsdag 24. januar.

Møtte Israels ambassadør

Redaktørforeningen, Presseforbundet og Norsk Journalistlag deltok på møte med den israelske ambassadøren til Norge,  Avi Nir-Feldklein 24. januar. Presseorganisasjonene er dypt bekymret over situasjonen for journalister i Gaza og for pressens manglende tilgang på informasjon.

Møtet ble holdt med utgangspunkt i et brev der presseorganisasjonene uttrykte stor bekymring over situasjonen for journalister i Gaza og for pressens tilgang på informasjon. Fra presseorganisasjonene deltok NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, NPs generalsekretær Elin Floberghagen og NJ-leder Dag Idar Tryggestad. 

- Vi åpnet møtet med en innstendig oppfordring om at israelske myndigheter må sørge for at journalister ikke blir mål for deres angrep, og at skadde journalister i Gaza får mulighet til å forlate området for å få medisinsk behandling, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

I tillegg argumenterte presseorganisasjonene for at internasjonale journalister og medier må få mulighet til å rapportere fra Gaza.

– Vi møtte en ambassadør som lyttet til budskapet vårt og som også lovet å bidra til økt dialog via sine kanaler, sier Elin Floberghagen.

– Tilgang til Gaza er helt nødvendig for at mediene skal kunne gjøre jobben sin. Når pressen ikke får tilgang, vil muligheten for å rapportere om det som skjer bli dårligere og mengden informasjon som man kan stole på blir mindre. Det er ingen tjent med. Ambassadøren uttrykte forståelse for medienes rolle og de problemene internasjonale medier nå opplever, sier Reidun Kjelling Nybø.

På forhånd hadde presseorganisasjonene vært i kontakt både med internasjonale medieorganisasjoner og med flere av de største norske mediehusene. I møtet videreformidlet NJ, NP og NR de store utfordringene norske redaksjoner møter når de skal dekke krigen. I tillegg til det faktum at Gaza i praksis er stengt for andre enn lokale journalister,  tok presseorganisasjonene opp spørsmål om sikkerhet og etikk knyttet til bruk av lokale journalister, krav som israelske styrker stiller for at internasjonale medier skal kunne få delta på turer inn i Gaza og at press fra israelske myndigheter har hindret tilgang på satellittbilder fra Gaza. 

Presseorganisasjonene overrakte også en liste over drepte journalister i krigen. Ifølge International Federation of Journalists er det 90 journalister og mediearbeidere som er drept i Gaza. Tallene varierer noe. Ifølge Committee to Protect Journalists er tallet på drepte journlister og mediearbeidere 83. Av disse er 76 palestinske, 4 israelske og tre libanesiske.