NR Kompetanse - her er høstmenyen

Unngå fallgruvene i digital publisering. Lær deg de viktigste opphavsrettslige reglene. Sikre kildevernet digitalt og øv deg på etiske dilemmaer på desken. NR tilbyr fire praktiske kortkurs for redaksjonelle ledere i høst.

NRs kortkurspakke er praktiske og matnyttige kurs gjennom hele året. Hvert kurs koster 1500 kr. NB – påmeldingen er bindende!

Alle kursene holdes i Oslo fra kl 12-18 på Oslo Media House i Skippergt 26. I utgangspunktet er kursene beregnet på NR-medlemmer, men man kan også melde på personer i redaksjonelle lederstillinger som kvalifiserer til NR-medlemskap (typisk her er operative redaksjonelle ledere som vaktsjefer, frontsjefer og redigerere.)

MELD DEG PÅ HER!

Her er oversikten:

TIRSDAG 26. SEPTEMBER – DIGITAL PUBLISERING – UNNGÅ FALLGRUVENE

Hvilke særlige rettslige og etiske problemstillinger bør du være oppmerksom på i den digitale verden. Hva kan vi klippe og lime, lenke til og embedde? Hvilket ansvar har vi for debatt og kommentarfelt, og hvilke krav stilles til moderering? Kursledere er advokat Jon Wessel-Aas, en av Norges mest erfarne medierettsadvokater og partner i Bing Hodneland advokatselskap og NRs generalsekretær Arne Jensen

TIRSDAG 10. OKTOBER – OPPHAVSRETT FOR REDAKTØRER

Redaksjonsledere møter en rekke praktiske spørsmål som angår opphavsrett, både som innkjøper og selger av opphavsrettslig beskyttet materiale, men også i forhold til egne ansatte dukker det opp slike spørsmål - både i forhold til åndsverkloven og tariffavtalene. Dette kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene. Kursledere er NRs generalsekretær Arne Jensen og advokat Jon Wessel-Aas, en av Norges mest erfarne medierettsadvokater og partner i Bing Hodneland advokatselskap

 

ONSDAG 11. OKTOBER – DIGITALT KILDEVERN

Blåser du kildene uten å vite det? Hvordan sikrer du at redaksjonens kilder kan være trygge? Hvordan utvikler du bedre sikkerhetsrutiner for din redaksjon? Og hva gjør du når myndighetene jakter på dine kilder? På dette kurset får du praktiske råd og tips og blir mer bevisst på å gi redaksjonens kilder et reelt vern. Du får kunnskap om hva som er de største truslene mot kildevernet og hvordan du sikrer kildene en trygg dialog. Kursledere er blant annet Espen Andersen, utvikler og journalist i NRKs digitale, undersøkende redaksjon og Ola Haram, undersøkende journalist i TV 2. Begge er særlig opptatt av datasikkerhet og kildevern. 

 

TIRSDAG 17. OKTOBER – KRÆSJKURS FOR DESKEN

Juridiske og etiske huskeregler for desk og operative redaksjonelle ledere. Massevis av praktiske øvelser og ”presseetikk på direkten”, i tillegg til en gjennomgang av de viktigste reglene og ”fellene”. (Passer særlig for redigerere og andre deskmedarbeidere.) Kursledere er generalsekretær i NR, Arne Jensen, assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø og VG-vaktsjef Ken Andre Ottesen. 

MELD DEG PÅ HER!