NR inn i Rolfsen-saken

Norsk Redaktørforening (NR) går inn med formell støtte til filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen, etter PSTs beslag av store mengder upublisert materiale fra Rolfsens hjem. - For den frie og kritiske journalistikken er kildevernet helt avgjørende. Rolfsens sak er prinsipielt viktig, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Det vakte sterke reaksjoner da PST 8. juni tok beslag i filmopptak hos regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen. Nå velger Norsk Redaktørforening å støtte filmskaperen - ikke bare verbalt, men også formelt. 

I et 13 sider langt prosesskriv til Borgarting lagmannsrett argumenterer foreningen sterkt for at PSTs beslag av hans upubliserte materiale må oppheves. NRs prosessfullmektig i saken er advokat Vidar Strømme hos advokatfirmaet Schjødt. Det er advokat Kim Gerdts hos advokatfirmaet Brodtkorp & Gerdts som bistår Ulrik Rolfsen.

- PSTs razzia og beslag utfordrer helt sentrale prinsipper i et åpent demokrati, hvor fri journalistikk, redaktøransvar og kildevern er uløselig knyttet sammen. Nå sier PST at man ville opptrådt på samme måte overfor en hvilken som helst nyhetsredaksjon som det man har gjort overfor Rolfsen. I så fall ser vi et skremmende taktskifte hos politiet. Dersom dette blir godkjent, vil det kunne føre til at mange potensielle kilder lar være å ta kontakt med norske medier, eller lar være å komme frem med viktige opplysninger av allmenn interesse. Det er i så fall meget alvorlig, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Han er skuffet over tingrettens kjennelse, som nå ankes til Borgarting lagmannsrett. Det er i den forbindelse NR har levert en såkalt støtteerklæring, i form av et prosesskriv, til lagmannsretten.

- For den frie og kritiske journalistikken er kildevernet helt avgjørende. Mye av den beste og prisbelønte journalistikken er basert på at kilder beskyttes, fordi det vil medføre store ulemper for dem å stå frem. PSTs fremgangsmåte utfordrer derfor journalistikken som samfunnsfunksjon. Det må ikke domstolene sette sitt godkjentstempel på. Ulrik Rolfsen har fått mye verbal støtte, men har rent formelt stått alene. Også derfor har vi valgt å gi ham støtte. Hans sak er prinsipielt viktig, understreker Arne Jensen.

Her kan du lese NRs prosesskriv. 

Her kan du lese tingrettens kjennelse i saken.