Ny Caroline-dom i medienes favør

Den europeiske menneskrettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har nylig avsagt en kjennelse som ga et tysk magasin rett til å publisere bilder av den monegasiske prinsesse Carolines og hennes feriested på en øy utenfor Kenya. Dermed har tilsammen to av tre EMD-avgjørelser i saker mellom prinsessen og mediene gått i medienes favør.

Den første av de tre sakene gjaldt bilder publisert i flere tyske blader. Bildene viste prinsesse Caroline (von Hannover II) og hennes familie på offentlig sted, men under private gjøremål. EMD kom den gang til at publiseringen innebar en krenkelse av prinsessens privatliv - i det som senere er kalt Caroline-dommen. For halvannet år siden hadde EMD en ny klagesak fra prinsessen til behandling. Den gang gikk avsgjørelsen i medienes favør. Domstolen kom til at det var tillatt å vise et privat bilde av, tatt på en skiferie i St. Moritz i 2002, fordi artikkelen omhandlet prinsessens og hennes manns behov for ferie i en periode hvor hennes far, den nå avdøde fyrst Rainier av Monaco, var svært syk. Den siste saken, hvor dom falt for tre uker siden, gjaldt en reportasje i magasinet "7 tage" og omhandlet prinsesse Carolines feriested, som et eksempel på en ny trend blant berømtheter, nemlig at de leier ut sine feriesteder når de ikke selv er der. Det mest omstridte bildet var av prinsesse Caroline og hennes mann på et ukjent feriested. Prinseesen vant ikke frem i tyske domstoler, og EMD mente at det omstridte fotografiet - og artikkelen - "bidro til en debatt av offentlig interesse".  Her kan du lese en redegjørelse for denne og de tidligere Caroline-dommene.