F.v. Anne Weider Aasen, Eivind Ljøstad, Tove Lie, Frode Hansen og Ole Kristian Bjellaanes

Nye redaktørrepresentanter i PFU

I NR-styrets møte mandag ble følgende redaktører innstilt som nye medlemmer av PFU fram til sommeren 2026: Anne Weider Aasen (NRK) og Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen) som faste representanter og Tove Lie (Khrono), Frode Hansen (Dagbladet) og Ole Kristian Bjellaanes (NTB) som vararepresentanter. Formell oppnevning skjer i NP-styremøtet 21. juni.

Anne Weider Aasen innstilles som fortsatt leder i PFU. Hun gikk nylig fra TV 2 til NRK der hun er nyhetssjef i Nyhetsdivisjonen. Eivind Ljøstad har vært vararepresentant og går nå inn på fast plass. han er ansvarlig redaktør i Fædrelandsvennen. Tove Lie er ansvarlig redaktør i Khrono og Frode Hansen er ansvarlig redaktør i Dagbladet. Begge foreslås gjenvalgt på varaplass, mens Ole Kristian Bjellaanes foreslås som ny vararepresentant for redaktørene. Bjellaanes har lang erfaring i ulike lederstillinger i NTB. Han er nå sportssjef og har tidligere blant annet vært nyhetsredaktør i 14 år. 

Samme dag som NR-styret vedtok sin innstilling, hadde landsstyret i NJ også møte. Her er deres innstilling på journalistrepresentanter:

 • Fast plass: Ellen Ophaug (Fredriksstad Blad) og Ådne Lunde (Bergens Tidende).
 • Vara: Eirin Larsen (Dagens Næringsliv), Nina Hernæs (Sykepleien) og Sveinung Uddu Ystad, (Trønder-Avisa).

NR-styret vedtok samtidig følgende rutiner i forbindelse med oppnevning av redaktørrepresentanter til PFU:

Ved innstilling på redaktørrepresentanter til PFU skal NR-styret legge vekt på:

 1. at utvalget i størst mulig grad speiler mediemangfoldet og har kompetanse fra ulike medietyper, sjangre og plattformer
 2. kjønnsbalanse
 3. en viss geografisk spredning
 4. representasjon fra ulike konserner/mediehus
 5. at det oppnevnes ansvarlige redaktører og/eller redaktører som har solid erfaring og god standing i bransjen
 6. en god balanse mellom kontinuitet og fornyelse i utvalget

Ved oppnevninger av nye representanter til PFU følges denne prosedyren: 

 1. Ca et halvt år før oppnevning får styret presentert spørsmålet om innstilling på medlemmer til PFU. I forkant av møtet utarbeides et kort notat fra sekretariatet der man minner om rutinene for oppnevning av redaktørrepresentanter.
 2. I etterkant av møtet ber sekretariatet medlemmene om innspill til redaktørrepresentanter – gjennom nyhetsbrevet og via regionforeningene.
 3. De første forslagene, sammen med en oversikt over den videre prosessen, presenteres i styrets neste møte.
 4. Parallelt gjennomføres sonderinger mellom NR og NJ med sikte på å få gjort de nødvendige avklaringer knyttet til den samlede sammensetning av utvalget og hvilke eventuelle utskiftninger organisasjonene ser for seg.
 5. Foreløpig innstilling legges fram for styret i påfølgende møte, med mål om endelig vedtak i mai. Forutsetningen er at NJ har kommet tilstrekkelig langt i sin prosess. Dersom dette ikke er mulig, utarbeider sekretariatet en plan for styrebehandling i samråd med styrets leder og nestleder. Endelig vedtak må uansett skje i god tid før NPs styremøte i juni.
 6. I all kommunikasjon omkring oppnevningen tas det forbehold om den videre prosessen. Det gjelder både ut til medlemmene generelt og til de nåværende utvalgsmedlemmene. Selv om nåværende medlemmer er positive til å bli reoppnevnt, så er det ikke noen automatikk i dette.