Erik Sønstelie, ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, leder utvalget som jobber med å vurdere punkt 4.9 i Vær Varsom-plakaten.

Ønsker bred og åpen debatt om medienes dekning av selvmord

Utvalget som er satt ned for å vurdere en mulig endring av Vær Varsom-plakatens punkt om selvmordsomtale ønsker en bred og åpen debatt om selvmordsomtale, åpenhet og behovet for varsomhet. I januar legger utvalget opp til en heldags innspills-konferanse i Pressens Hus i Oslo. 

Utvalget som er satt ned for å vurdere en mulig endring av Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om selvmord hadde sitt første møte onsdag 12. oktober på Pressens Hus i Oslo.

Utvalget skal hente inn innspill fra ulike fagmiljøer og har signalisert at de ønsker en bred og åpen tilnærming til tematikken.

-Vi kommer til å ta opp temaet selvmord i medier på redaktørforeningens høstmøte og journalistkonferanser fremover. Vi håper å bidra til gode diskusjoner i redaksjoner landet over, sier utvalgsleder Erik H. Sønstelie.

I januar legger utvalget opp til en heldags-konferanse i Pressens Hus i Oslo. Her ønsker innspill fra ulike fagmiljøer samt erfaringer og synspunkter fra etterlatte og pårørende.

Utvalget håper også å gjennomføre en undersøkelse i pressen om hvordan redaktører og journalister opplever dagens punkt i sitt daglige arbeid.

Punktet ble sist endret i 2005 og lyder:

«Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

I utvalget sitter Annemarte Moland (Aftenposten), Anders Lie Brenna (EnergyWatch), Trond Idås (Norsk Journalistlag), Per-Arne Kalbakk (NRK), Ann-Inger Borstad (Adresseavisen) og Reidun Kjelling Nybø (Norsk Redaktørforening). Utvalgsleder er Erik H. Sønstelie (Oppland Arbeiderblad)

Her er mandatet for de to utvalgene som er satt ned av Norsk Presseforbund.

I det første møtet i oktober hadde utvalget besøk av Lars Mehlum, senterleder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han foredro om forskningsresultater knyttet til medienes påvirkning på selvmordsstatistikk.

Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, som også satt i utvalget som utredet punkt 4.9 i Vær Varsom-plakaten i  2005, redegjorde for veien frem til dagens debatt om dekning av selvmord i mediene. Medieviter og rådgiver i Norsk Presseforbund, Trude Hansen, så på presseetikk og dekning av selvmord i medier i andre land.

- Vi skal ta oss tid til å få brede innspill og gode diskusjoner. Vi har ikke fått noen endelig tidsfrist, men vil bruke tiden godt frem mot sommeren, sier Sønstelie.

Norsk Presseforbund har også satt ned et annet utvalg som skal se på Vær Varsom-plakaten. Dette utvalget skal se på punkt 2.8 om sponsing i journalistikken. Utvalget ledes av Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten). I utvalget er Gard Steiro, VG, advokat Theo Jordahl, TV 2, Linda Vaeng Sæbbe, Nordlys og Nidaros og Marte Svarva, P4. I tillegg skal lederen av Norsk Journalistlag (NJ), Dag Idar Tryggestad, samt tidligere generalsekretær, nå seniorrådgiver i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, delta i utvalget.