Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum (t.v.) overrakte NOU-en "En åpen og opplyst offentlig samtale" til kulturminister Anette Trettebergstuen mandag 15. august på Arendalsuka. 

(Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)

- Omfattende utredning med en klok tilnærming

- Ytringsfrihetskommisjonen har levert en omfattende og grundig utredning og pekt på viktige utfordringer som vi står ovenfor på dette feltet i Norge. Det sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø etter at NOU-en «En åpen og opplyst offentlig samtale» ble overlevert på Arendalsuka mandag ettermiddag.

Her er NOU-en. Rapporten er på 322 sider, 13 kapitler og har med over 90 anbefalinger.

Ytringsfrihet og mediene er tema for debatt i regi av NR og de øvrige medieorganisasjonene arrangerer i Arendal tirsdag kl 13. Følg debatten her. 

- Kommisjonen slår fast at ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge, noe som er en klok tilnærming og i tråd med vårt inntrykk. Ytringsfrihetsdebatter tar ofte utgangspunkt i et ytringsfriheten er et problem og ikke et privilegium for oss alle. Det er også svært interessant at kommisjonen ikke har funnet grunnlag for å si at debatten i Norge har blitt mer polarisert, sier Nybø.

Hun har sans for at kommisjonen kommer med forslag som utfordrer ikke bare myndighetene, men mange ulike sektorer – også de redaktørstyrte mediene

- Det er i utgangspunktet positivt og noe vi skal sørge for å diskutere videre.

Nybø mener det er positivt at kommisjonen har vektlagt ytringsfrihet i arbeidslivet. Dette er trolig det området hvor ytringsfriheten har vært under sterkest press de siste årene. Dette bekreftes også av flere undersøkelser.

-  Nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i de ulike forslagene – blant annet forslaget om ytringsfrihetsråd i forbindelse med regulering av de globale teknologigigantene, at mangfold og toleranse skal inn i Grunnlovens begrunnelse, bruk av konfliktråd og at mediestøtte skal forplikte mottakerne, avslutter Reidun Kjelling Nybø.