PST vil ikke at tingretten skal vurdere Treholt-bånd

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) motsetter seg at Oslo tingrett skal vurdere om lydbåndtakene fra rettsaken mot Arne Treholt i 1985, men tingretten mener at det er nå tingretten selv som bestemmer.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i brev til Oslo tingrett varslet at man etter vedtaket i Gjenopptakelseskommisjonen om ikke å  gjenåpne Treholt-saken, omsider er villig til å ta stilling til medienes krav om tilgang til lydbåndopptakene fra rettssaken mot Treholt. PST mener at tingretten etter dette ikke trenger å behandle medienes krav. Oslo tingrett, som har berammet et rettsmøte 25. august for å behandle medienes krav, svarer at ”den videre prosess knyttet til begjæringen avgjøres da av retten, og ikke av politiet eller påtalemyndigheten”.