Proffere PR-bransje presser pressen

PR-bransjen er blitt mer profesjonell og jobber i det skjulte. Og offentlig sektor oppfattes som mer lukket etterhvert som informasjonsavdelingene har blitt større. Det viser rapporten "Proffere PR presser pressen" som ble lagt fram på Redaktørliv 2014.

Medieforsker Jens Barland har intervjuet en rekke redaktører i ulike deler av mediebransjen om forholdet til PR-bransjen. Rapporten blir diskutert på Redaktørliv2014. Se opptak fra debatten her.

Ønsket fra Norsk Redaktørforening har vært å få dokumentasjon som beskriver hvordan forholdet mellom journalistikken og kommunikasjonsbransjen har endret seg i de siste årene.

Her er hovedfunnene i Jens Barlands rapport: 

  • Det har vært en kraftig vekst i PR-aktivitetene og nyere metoder.
  • PR-bransjen og kildene blir stadig mer profesjonelle
  • Offentlig sektors informasjon har endret karakter. Store informasjonsavdelinger gjør kildene vanskeligere tilgjengelige for journalistene.
  • PR har blitt mer strategisk og virker i det skjulte.
  • Det er påvist en ny form for byttehandel som skjer ved at PR-agenter har en større portefølje oppdragsgivere som gir dem flere virkemidler å spille på overfor mediene.
  • Events i nye former utvider gråsoner.

Her kan du laste ned hele rapporten.

Journalisten, Kampanje og forskning.no har alle laget saker om PR-rapporten.

Undersøkelsen har fått økonomisk støtte fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM).