Til venstre det første bildet som er frigitt fra ulykkesstedet. Til høyre NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø som ble intervjuet av dagsrevyen torsdag.

(Foto: Politiet/NTB og Christina Dorthellinger)

Reagerer på manglende tilgang på ulykkesfoto

Torsdag 24. mars fikk mediene tilgang på ett bilde fra ulykkesstedet i Nordland der et militærfly styrtet 18. mars. Bildet ble frigitt av politiet etter massive reaksjoner fra NRK Nordland, NTB, Avisa Nordland og Norsk Redaktørforening. 

- Fire liv har gått tapt i en ulykke på norsk jord for snart en uke siden. Det er helt uholdbart og dypt problematisk at mediene og befolkningen ikke får skikkelig fotodokumentasjon på det som har skjedd, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.
Selv om politiet nå har fritgitt ett bilde mener hun at dette er for dårlig dokumentasjon og at fotografer må slippe til i ulykkesområdet.
Norsk politi har vist til at amerikanske myndigheter har overtatt etterforskningen og at det er de som avgjør om mediene skal få tilgang til informasjon. De viser til den såkalte SOFA-avtalen i NATO. 
Les brevet fra NR til Nordland politidistrikt her, og se opptak fra innslag i Dagsrevyen torsdag her. 

Her er Medier24s saker om manglende tilgang på bilder fra flyulykken: