NRs generalsekretær Arne Jensen  er ikke fornøyd med at pressestøtten kuttes i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Reagerer på mediekutt

Regjeringen foreslår å kutte ti millioner i mediestøtten neste år. - Beklagelig at regjeringen fortsetter nedtrappingen av produksjonstilskuddet uten å vente på mediemangfoldsutvalgets konklusjoner, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

Han viser til at mediestøtten reelt er betydelig redusert de siste årene.

- I tillegg til reduksjonen i støtten kommer den reelle nedtrappingen som følge av at støtten ikke er justert for prisvekst over flere år, sier NRs generalsekretær.

- Kulturministeren bør ha god oversikt over de utfordringene mediebransjen står overfor. Derfor er det særlig beklagelig at det kommer reelle kutt i pressestøtten i en tid hvor mange i bransjen trenger hjelp - blant annet til innovasjon og utvikling, sier Jensen.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen et produksjonstilskudd på 303 millioner kroner, som er en nedgang på drøyt ti millioner kroner fra inneværende år. 

Her er forslaget til kulturbudsjett for 2017

Dette skriver kulturdepartementet om post 71 i forslaget til kulturbudsjett som omhandler produksjonstilskudd:

"Produksjonstilskuddet skal bidra til å opprettholde et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier karakterisert av høy kvalitet og uavhengig journalistikk. Produksjonstilskuddet rettes i hovedsak mot medier som opererer i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som representerer alternativer til de ledende mediene i større markeder. Dagens plattformnøytrale tilskuddsordning ble vedtatt i mars 2014 og ligger til grunn for tildelingen av produksjonstilskudd for 2017. Produksjonstilskuddet forvaltes av Medietilsynet.

Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i 2017."

Forslaget vekker også reaksjoner fra bransjen forøvrig:

- Det er vanskelig å forstå hvorfor Helleland nå velger å kutte samtidig som hun har bedt mediemangfoldsutvalget om å utrede fremtidens mediepolitikk. Endringer og kutt underveis skaper unødvendig uro i bransjen, sier Tove Nedreberg, styreleder i Mediebedriftens Landsforening.

- Det må være lov å stille spørsmål ved om regjeringen ønsker et mangfold av uavhengige og kritiske medier? Dersom det noen gang er behov for ekstra hjelp så er det nå når mediene mister annonseinntekter og ikke klarer å opprettholde den journalistiske kraften, sier styreleder Roar Vigeland Osmundsen og fgeneralsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser.

Fagpressen er skuffet over at regjeringen ikke følger opp behovet for innføring av digital nullmoms for nyhetsjournalistikk fra dybde- og nisjemediene.

– Regjeringen følger dessverre ikke opp de målene de selv påberoper seg for mediepolitikken. Vi setter vår lit til at stortinget forstår at staten ikke kan fortsette med en urimelig forskjellsbehandling mellom medier, sier adm. direktør Elin Floberghagen i Fagpressen.

Øvrige forslag som har betydning for mediebransjen

  • Kringkastingsavgiften videreføres på samme nivå som i 2016. NRK ba på forhånd om en økning på 30 kr.
  • Tilskuddet til lokalkringkasting økes med 5,2 millioner kroner i 2017. Hensikten er å øke satsingen på digitaliseringstiltak i lokalradiosektoren. 
  • Statsstøtten til Institutt for journalistikk opprettholdes. IJ får et tilskudd på 5,05 mill. kr til etterutdanning i mediebransjen.