Ulrik Imtiaz Rolfsen var til stede og filmet Høyesteretts behandling av saken som omhandler PSTs beslag av hans upubliserte materiale.

Rolfsen-saken opp til doms

Høyesterett behandlet denne uken anken fra filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen, i forbindelse med PSTs beslag av upublisert materiale hjemme hos ham i sommer. Kjennelsen er ventet i løpet av to uker.

I Høyesterett fra Rolfsen representert ved advokat Kim Gerdts. Norsk Redaktørforening, som er såkalt partshjelper for Rolfsen, var representert ved advokat Vidar Strømme. De fremholdt at beslaget innebærer et klart brudd på kildevernprinsippene, og at PST ikke har sannsynliggjort en viktighet av materialet som kan forsvare brudd på disse prinsippene.

Påtalemyndighetens prosessfullmektig, førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent, fremholdt på sin side at Rolfsens filmarbeid neppe hadde så stor samfunnsmessig verdi, og dessuten at det var veldig tette bånd mellom de mistenkte i saken og vedkommende som var Curry Films journalist. 

PSTs beslag ble gjort om kvelden 8. juni, og med begrunnelse i etterforskning mot en 18 år gammel mann som ble pågrepet i Gøteborg, mistenkt for å være på vei for å slutte seg til terrororganisasjonen IS i Midt-Østen.

Samme dag som pågripelsen skjedde, oppsøkte tre tjenestemenn fra PST Rolfsen bolig, som også er lokaler for hans selskap Curry Film, og beslagla store mengder råmateriale til en kommende film om radikalisering i norske muslimske miljøer og rekruttering til blant annet IS. Rolfsen protesterte mot beslaget, men PST fikk medhold i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Les mer her og her.