Strømming og kringkasting av rettssaken mot Jan Helge Andersen

15. april starter rettssaken mot Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett. Etter en ekstra runde har tingretten besluttet at det vil bli tilrettelagt for at norske redaktørstyrte medier kan følge forhandlingene via strømming/webex via en egen presselenke. 15. februar er det frist for å søke om å kringkaste hele eller deler av forhandlingene.

20. desember i fjor sendte Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening en henvendelse til Sør-Rogaland tingrett der de oppfordret om at domstolen tilrettelegger for at journalister som ikke befinner seg i Sandnes kan følge rettssaken via webex/strømming utenfor tinghuset.

Dette er nå vurdert på nytt, og retten  har besluttet at det vi bli tilrettelagt for at norske redaktørstyrte medier kan følge forhandlingene via strømming/webex utenfor tinghuset i Sandnes via en egen presselenke. Retten minner i sitt svar om at tilgangen skal håndteres i tråd med domstolloven, eventuelle etterfølgende presiseringer fra retten og de presseetiske reglene. Retten gjør også særlig oppmerksom på at reglene om fotoforbud og opptak, jf. domstolloven § 131a, gjelder. Les hele brevet fra tingretten her.

NTB har søkt om unntak fra film- og fotoforbudet (søknad dater 30.1.2024) til å gjennomføre stillbildefotografering og livebilde-overføring. Denne søknaden er til behandling i tingretten.  NTBs søknad gjelder også deling av materiale med andre medier gjennom pool, hvis retten ønsker det.  
Hvis flere medier ønsker å søke om å kringkaste hele eller deler av forhandlingene, er fristen for dette 15. februar.  Søknad kan sendes til Tage.Borochstein@domstol.no

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening kan bistå medier som ønsker å søke om dette.