Tekstreklame på høring

Styret i Norsk Redaktørforening har vedtatt å sende rapporten fra det såkalte Tekstreklameutvalget på høring blant regionforeninger og medlemmer.

Rapporten, som ble presentert på NRs vårmøte i Bergen i mai, tar for seg ulike former for tekstreklame som primært er knyttet opp til digitale plattformer. Et utvalg bestående av Trine Eilertsen, Bergens Tidene (leder); Jo Rande, Dagbladet; Gunnar Stavrum, Nettavisen; Lars Kise, Varden; Pål Nedregotten, A-pressen og Ine Thereze Gransæter, Aller har identifisert fire "nye" hovedformer for tekstreklame hvor utvalget mener det er grunn til å diskutere hvorvidt det gjeldende regelverket er godt nok. Her kan du lese utvalgets rapport. Her kan du se utvalgslederens presentasjon på NRs vårmøte. Her kan du se alle presentasjoner og videoopptak fra vårmøtet.