Tekstreklame-utvalget har startet arbeidet

Morten Rød, sjefredaktør i Agderposten og generalsekretær Arne Jensen representerer NR i arbeidsgruppen som skal se nærmere på det etiske regelverket rundt tekstreklame.

Styret i Norsk Presseforbund vedtok 19. september å nedsette en arbeidsgruppe med følgende mandat:

  • Foreslå en oppdatering og oppgradering av presseetikken innen tekstreklame/produktplassering/skjult reklame slik at de presseetiske prinsippene om å opprettholde skillet mellom uavhengig journalistikk og betalt innhold blir videreført i møte med dagens medieutvikling
  • Vurdere om Tekstreklameplakatens prinsipper kan innarbeides i Vær Varsom-plakaten og om mediebransjen skal følge kun én presseetiske plakat
  • Utvikle forslaget fra generalsekretæren om å gi «Referanseutvalget for tekstreklame» et tydeligere mandat slik at henvendelser om mulig tekstreklamebrudd kan bli vurdert og klagesaker fremmet for PFU på en mer strukturert måte enn i dag.

Utvalget har fått følgende sammensetning: Kjersti Løken Stavrum (NP), Stig Finslo (MBL), Ellen Arnstad (MBL), Theo Jordahl (TV2), Berit Nyman (Fagpressen), Rune Hetland (LLA), Hege Irén Frantzen (NJ), Harald Klungtveit (NJ), Ane Blekastad Glad (TVNorge), Trygve Rønningen (P4/TV3) Arne Jensen (NR), Morten Rød (NR).

24. oktober avholdt gruppen sitt første møte.