Journalister på jobb i Oslo rådhus under korona-pandemien. (Foto: NTB)

Understreker pressens viktige rolle i kriser

Når kriser inntreffer er det svært viktig at journalister og redaktører får mulighet til å gjøre jobben sin. I en felles høringsuttalelse ber presseorganisasjonene regjeringen sikre at pressen får utført sitt oppdrag i slike situasjoner.

Bakgrunnen er forslag til endringer i Sivilbeskyttelsesloven som lovfester at myndighetene kan gripe inn i arbeids- og tjenesteforhold for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner i krise og krig. I høringssvaret skriver presseorganisasjonene at mediene har et særlig informasjonsansvar og kontrollansvar i krig og kriser. Hvis ansatte i redaksjoner blir tatt ut til sivil arbeidsplikt, risikerer vi at pressen ikke får gjort jobben sin i en situasjon der behovet for journalister er særlig stort.

Les høringsuttalelsen her. 

"Det må presiseres tydelig i forarbeidene at journalistisk virksomhet er særlig viktig i en krisesituasjon, og at alle ledd i en redaksjon derfor må beskyttes mot inngrep som kan svekke medienes mulighet til å ivareta sitt samfunnsansvar", skriver presseorganisasjonene i høringssvaret.
Uttalelsen er avgitt av Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening på vegne av en samlet mediebransje.