Vil ha en helt ny domstollov

Justisdepartementet vil ha en helt ny domstollov, inkludert nye regler om offentlighet i rettspleien

Justisdepartementet og Stortinget er så godt som ferdig med et omfattende arbeid for å skaffe landet en moderne straffelov, som antakelig vil tre i kraft neste år. Den gamle var fra 1902. Nesten like gammel lov er Domstolloven, som skriver seg fra 1915. Nå vil Justisdepartementet ikke lenger lappe her og der med delvise endringer, men gå løs på utarbeidelse av en helt ny domstollov. Det betyr trolig at en lenge etterlengtet revisjon av reglene om offentlighet i rettspleien blir skutt ytterligere ut i tid. Et utredningsutvalg under Domstoladministrasjonen har foreslått en del endringer i forskriftene om offentlighet i rettspleien fra 2001, som er oversendt Justisdepartementet. Forslaget inneholder blant annet forslag om uttalerett og ankerett på lukking av dører i retten. I departementet blir det uttalt at disse forslagene vil inngå i arbeidet med revisjon av hele loven. Det er ikke avklart om hele eller deler av revisjonsarbeidet skal skje i utvalg.

Du kan lese om forslagene til endringer her.