Nyhetsarkiv

26.09.2022 10:21

Sørheim er forfatter og kritiker og har et sterkt engasjement for tegneserier og visuell formidling. Hun forteller blant annet om det som skjedde ved Mohammed- tegningen og krisen det ble.

26.09.2022 10:04

Putin og hans soldater er i media, men Russland, det største landet i verden hører vi ikke så mye om.

26.09.2022 05:47

Krigen i Ukraina har fått flere universiteter og høgskoler til å sette i gang kartlegging av tilfluktsrommene sine og hvilken stand de er i.

25.09.2022 23:57

Bob Dylan og bandet spilte seg opp til ganske store høyder i Oslo Spektrum i kveld.

25.09.2022 23:19

Videoer av en 20 år gammel kvinne uten hijab ble delt på Twitter i helgen. Nå skal hun være blant de minst 57 personene som er drept i voldsomme protestene.

25.09.2022 21:14

Høyskolen Kristiania leier sin prorektor Morten Irgens fra OsloMet gjennom en avtale som utløper 2023 og nå ønskes forlenget. Jusprofessor er i tvil om lovligheten og Riksrevisjonen vil se på grunnlaget.

25.09.2022 18:00

Økt tilgang på fysisk aktivitet gjennom skoledagen kan ha en positiv effekt på ungdomsskoleelevers regne- og leseferdigheter, ifølge en nyere norsk studie. Effekten var uavhengig av type aktivitet, treningsform eller organisering fra lærerne.