Nyhetsarkiv

22.05.2022 10:42

22.05.2022 10:37

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering, selv om han ble straffet for brudd på loven. Hvordan det skjedde, får hverken Stortinget eller offentligheten vite.

21.05.2022 19:09

Enkeltpersoner kan vanskelig anmelde SIANs hat med noen særlig grad av suksess - riksadvokaten har et overordnet ansvar for å motvirke mistillit til myndighetene, skriver Lars Gule i dette tilsvaret.

21.05.2022 09:14

Du må gjerne mislike Rasmus Paludan og hans budskap, men du kan ikke frata ham retten til å ytre seg på hans foretrukne måte.

21.05.2022 09:14

Du må gjerne mislike Rasmus Paludan og hans budskap, men du kan ikke frata ham retten til å ytre seg på hans foretrukne måte.

21.05.2022 06:46

KOMMENTAR: Det er ikke mange uker i vår tid som kan vise til en mer dramatisk retningsendring enn hva vi har sett denne uken. Der altså våre naboland Sverige og Finland går inn for å søke medlemskap i forsvarsfellesskapet Nato.

21.05.2022 06:46

KOMMENTAR: Det er ikke mange uker i vår tid som kan vise til en mer dramatisk retningsendring enn hva vi har sett denne uken. Der altså våre naboland Sverige og Finland går inn for å søke medlemskap i forsvarsfellesskapet Nato.

21.05.2022 06:00

20.05.2022 19:00

I Drammen ble de som ville demonstrere mot SIAN tilbudt en mer konstruktiv måte å vise motstand på, skriver Ingrid Rosendorf Joys i dette innlegget.