Merking av betalt innhold ble diskutert på NRs høstmøte tirsdag. Nordlys har bestemt seg for å endre merking fra "sponset innhold" til reklame. Her er opptak fra debattene.

Ber om innspill til veileder

Norsk Redaktørforening skal lage en veileder om innholdsmarkedsføring som legges fram for NR-styret 1. desember. Det vedtok Norsk Redaktørforenings styre i sitt møte 1. november.

Veilederen vil inneholde råd til redaktørene om hvordan man sikrer et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Veilederen vil også inneholde oversikt over etiske regler, aktuell lovgivning og PFU-saker på dette området. 

NR vi innhente synspunkter både fra egne medlemmer og fra andre med kompetanse på dette feltet underveis i arbeidet. NR-sekretariatet oppfordrer også medlemmer og andre med synspunkter på dette området til å komme med innspill til arbeidet. 

Her kan du se debatt om betalt innhold på NRs høstmøte:

Her er opptak fra debatt 27. oktober i regi av Oslo Redaktørforening.

Her er opptak fra debatt 8. oktober i regi av Oslo Journalistklubb.

Her er pilotstudien til Jens Barland og Ragnhild K Olsen om dette temaet.

Her er PFUs siste avgjørelser rundt saker av den aktuelle typen.

Her er Journalistens saker om betalt innhold.