Schjenken vant ankesaken - men redusert erstatning

Ambulansesjåfør Erik Schjenken vant frem med sitt søksmål mot Dagbladet også i Borgarting lagmannsrett. Oppreisningsbeløpet ble imidlertid redusert fra en million til 200.000 kroner.

I Oslo tingrett i mai 2011 ble Schjenken tilkjent en million kroner i oppreisning etter det som retten mente var flere rettstridig ærekrenkende påstander i Dagbladet dekning av den såkalte Sofienbergpark-saken. Dagbladet anket saken til lagmannsretten, med påstand om frifinnelse og dekning av saksomkostninger. Dommen fra lagmannsretten forelå i dag, tirsdag. Den konkluderer med at Dagbladets samlede dekning ikke kan sies å ligge innenfor ytringsfriheten. Lagmannsretten reduserte imidlertid erstatning fra en million til 200.000 kroner. I tillegg må Dagbladet dekke Schjenkens saksomkostninger på en million kroner. Du kan lese hele dommen her.