Foto: Thomas Brun, NTB

Har takket nei til gjenvalg som NR-styreleder

Eirik Hoff Lysholm har takket nei til gjenvalg og går dermed av som styreleder i Norsk Redaktørforening på landsmøtet 10. mai i år.

Landsmøtet arrangeres i Bergen, under Medieleder-konferansen. Valgkomiteens innstilling er ikke klar ennå, men styreleder Eirik Hoff Lysholm ønsker å informere om at han nylig har varslet komiteen om at han ikke tar gjenvalg som styreleder. Her er styrelederens informasjon til medlemmene om den beskjeden han har gitt valgkomiteen. 

Kjære kollegaer,

Det er med tungt hjerte at jeg har kommet til at jeg må takke nei til gjenvalg som styreleder i Norsk Redaktørforening. Det har vært en stor ære å ha fått lov til å lede arbeidet i foreningen, men jeg har rett og slett innsett at tiden ikke strekker til i en periode der min daglige jobb som ansvarlig redaktør i Dagsavisen har vært og fortsatt vil være mer krevende enn normalt. Derfor har jeg etter mye tankevirksomhet konkludert med at det beste både for redaktørforeningen og for meg selv, er at jeg gir stafettpinnen videre.

Jeg kom inn i styret i 2015 som vara, satt som nestleder fra 2019 og som styreleder fra 2021. Fra 2019 til 2021 ledet jeg i tillegg styret i Norsk Presseforbund som representant for redaktørforeningen. Dermed har jeg fått gleden av å jobbe tett med mange store saker som er viktige for norsk mediemangfold og ytringsfrihet. Spesielt vil jeg huske arbeidet som har vært gjort med å modernisere og fornye alt fra Vær Varsom-plakaten til Norsk Redaktørforening generelt og sekretariatet spesielt. Med Reidun Kjelling Nybø og Solveig Husøy på plass som henholdsvis generalsekretær og assisterende generalsekretær, i kombinasjon med at Arne Jensen er med oss videre i redusert stilling, kan dere være trygge på at Norsk Redaktørforenings daglige arbeid er i de beste hender. Ikke bare har vi et sekretariat som svarer på behovet til norske redaktører, men jeg tør påstå at de også lever opp til den norske pressefriheten som vi vet er best i verden.

Norges posisjon på toppen av World Press Freedom Index kan imidlertid ikke tas for gitt. Som redaktører vet vi at god og sannhetssøkende journalistikk gjør samfunnet bedre, men vi trenger også et NR som er en kompromissløs forsvarer av ytringsfrihet, åpenhet og offentlighet på våre og samfunnets vegne. Selv om vi kan være uenige i spaltene i våre respektive publikasjoner, er det utrolig viktig at norske redaktører står samlet rundt prinsippene som er selve grunnmuren i den norske ytringsfriheten.  

Dette er for øvrig ikke en avskjedstale, for jeg er fortsatt leder fram til landsmøtet i mai.

Forhåpentlig ses vi i Bergen 10. mai, og kanskje høres vi også før det? 20. februar sendte vi ut styrets forslag til handlingsplan på høring til regionforeninger og medlemmer

Vi ber om tilbakemelding senest 21. mars, og styret vil deretter ta stilling til forslagene før et revidert forslag legges fram og behandles på landsmøtet. 

Med vennlig hilsen

Eirik Hoff Lysholm

Nestleder i Norsk Redaktørforening, Tora Bakke Håndlykken, roser Eirik Hoff for den innsatsen han har gjort for redaktørfelleskapet.

- Eirik har vært en prinsipiell og klok styreleder for Norsk Redaktørforening. I sin tilnærming har han vært diplomatisk, lun og lyttende, samtidig som han har vært ambisiøs på vegne av foreningens målsettinger. En klar forsvarer av en bred og åpen offentlighet, og en forkjemper for redaktørens frie rolle, sier Håndlykken.

Hun trekker særlig fram innsatsen Lysholm har gjort i forbindelse med ansettelsen av ny generalsekretær, assisterende generalsekretær og seniorrådgiver.

- Eirik ledet dette arbeidet og bidro til en prosess som i helhet har styrket foreningen ytterligere. Jeg vil takke Eirik for samarbeidet og for hans imponerende innsats som styreleder, sier NR-styrets nestleder.

Eirik Hoff Lysholm har to år bak seg som styreleder. Han overtok i 2021 etter at Hanna Relling Berg ikke tok gjenvalg. Før dette var Lysholm nestleder i foreningen i to år. Han kom inn i styret som første og fast møtende vararepresentant i 2015. Lysholm har også fire år bak seg i styret for Norsk Presseforbund og var styreleder i NP fra 2019 til 2021 og styremedlem fra 2021. 

Her er innkallingen til NRs landsmøte. Landsmøtet arrangeres i Bergen 10. mai og i forbindelse med Medieleder 2023 som NR arrangerer sammen med Mediebedriftenes Landsforening.