Her er forslaget til handlingsplan som behandles på NRs landsmøte

De tre viktigste målene for NR i 2023 og 2024 er å styrke og sikre en åpen og tilgjengelig offentlighet, styrke den enkelte redaktør i møte med ny teknologi og at flere redaktører skal oppleve foreningen som et relevant nettverk.

Forslaget til handlingsplan ble sendt ut på høring 20. februar. Da styret tok stilling til høringsforslagene en drøy måned seinere ble det gjort flere endringer i planen som nå skal behandles av landsmøtet.

NRs formål:

  • Best mulig rammer for den enkelte redaktør til å foreta frie, selvstendige og kompetente valg.
  • Full informasjons- og ytringsfrihet for alle
  • Best mulig rammevilkår for redaktørstyrte medier

NRs basisoppgaver er følgende:

  • Løfte fram redaktørstyrte medier og den sannhetssøkende journalistikken som helt grunnleggende deler av et velfungerende demokrati.
  • Kjempe for økt innsyn og fremheve betydningen av åpenhet om journalistiske metoder og valg.
  • Tilby redaktører kompetanse og møteplasser som gjør dem bedre i stand til å møte redaktørfaglige utfordringer, med særlig vekt på skjæringspunktet mellom etikk og teknologi.
  • Bidra til at flere ulike syn kommer til orde i mediene, stimulere til meningsmangfold og motvirke alle forsøk på å innskrenke ytringsrommet.

Tanken er at planen skal være mer dynamisk enn tidligere. Derfor er det forslått følgende hovedmål for første del av perioden, dvs 2023-2024:

  • Flere redaktører skal oppleve foreningen som et relevant nettverk.
  • Styrke og sikre en åpen og tilgjengelig offentlighet.
  • Styrke den enkelte redaktør i møte med den teknologiske utviklingen.

LES HANDLINGSOPLANEN HER.

Her er alle saksdokumentene