Nyheter

Mona Høiness tapte søksmålet mot Hegnar

Hegnar Media AS og redaktør Stein Ove Haugen ble frifunnet og tilkjent sakskostnader med 225.000 kroner i Oslo tingrett, som i dag avsa dom i erstatningssaken som advokat Mona Høiness hadde reist mot Hegnars nettsted. Retten fant at ingen av de tre anonyme nettkommentarene var krenkende for henne.

NJ og NR med nytt "trusselbrev"

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) ber om at trusler mot journalister og redaktører blir gitt prioritet i Riksadvokatens rundskriv om viktige mål for 2012.

Vil ha klare lydlogg-regler

Norsk Presseforbunds (NP) offentlighetsutvalg ber nå Riksarkivaren komme på banen for å sikre klare og forutsigbare regler for lagring av lydlogger fra ulike offentlige nødetater.

Vil ha redaktøransvar for nettdebatter

I sin høringsuttalelse til utredningen fra det statlige medieansvarsutvalget går Norsk Journalistlag (NJ) inn for at det etableres "en lovmessig plikt til å ha et objektivt kontrollansvar for redaktøren også for de redaksjonelle medienes digitale debatter."

Mindre vekt på ytringsfrihet i personopplysningsloven

Regjeringen fremmer i dag et forslag om endringer i personopplysningsloven. Journalistiske formål vil fortsatt bli unntatt fra store deler av de kravene loven oppstiller, men det skal legges noe mindre vekt på ytringsfriheten i visse typer saker.

To fellelser i PFUs "22.juli-møte"

Dagsavisen og Stavanger Aftenblad ble begge felt for brudd på god presseskikk i forbindelse med dekningen av bombeanslaget i Oslo 22. juli.

Purrer på elektronisk postjournal

Norsk Presseforbunds (NP) offentlighetsutvalg er misfornøyde med at Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som ble innført samtidig med den nye offentleglova 1. januar 2009, fortsatt ikke er komplett, og at forskriften som sier hvilke etater som skal være med i journalen dermed heller ikke har trådt i kraft.

Seierstad og Cappelen Damm frifunnet

Forfatter Åsne Seierstad og forlaget Cappelen Damm ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett i saken som Suraia Rais, hustruen til "Bokhandleren i Kabul" hadde anlagt mot dem for krenkelse av privatlivets fred i forbindelse med utgivelsen av boken med samme navn. 

Vil styrke redaktøransvaret

I motsetning til flertallet i det statlig oppnevnte Medieansvarsutvalget - som har foreslått å fjerne det særlige redaktøransvaret i straffeloven - går Norsk Redaktørforening (NR) inn for å styrke det samme ansvaret.