Nyheter

Innsynsrett i kommisjonen

Offentleglova gjelder for 22. juli-kommisjonens arbeid. Alle kommisjoner og utvalg som nesettes av Kongen i statsråd med granskning, utredning og lignende som formål er et eget forvaltningsorgan etter loven.

Utsetter medieansvarshøring

Kulturdepartementet har utsatt høringsfristen i forbindelse med innstillingen fra det såkalte medieansvarsutvalget til 1. januar 2012.

Guri Hjeltnes i 22.-juli-kommisjonen

Professor Guri Hjeltnes er oppnevnt som ett av ti medlemmer i kommisjonen som skal gjennomgå terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

NR vil ha med informasjonsfaglig kompetanse

Norsk Redaktørforening ber statsminister Jens Stoltenberg sørge for at 22.juli-kommisjonen blir satt opp med informasjonsfaglig kompetanse.
”Dette har ikke minst sammenheng med de forhåpninger som statsministeren selv og de fleste andre har uttalt etter terrorangrepet, om at vi må møte dette med enda mer åpenhet og enda mer demokrati”, skriver NRs generalsekretær i en epost til statsministeren. Eposten ble sendt i går, onsdag. Kommisjonen skal utnevnes i statsråd i morgen, fredag 12. august.

PST vil ikke at tingretten skal vurdere Treholt-bånd

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) motsetter seg at Oslo tingrett skal vurdere om lydbåndtakene fra rettsaken mot Arne Treholt i 1985, men tingretten mener at det er nå tingretten selv som bestemmer.

Vil ha en helt ny domstollov

Justisdepartementet vil ha en helt ny domstollov, inkludert nye regler om offentlighet i rettspleien

Nye regler for skattelister er vedtatt

Stortinget vedtok fredag 17. juni forslaget om endring i ligningsloven om medienes bruk av skattelister. Vedtaket er i tråd med regjeringens forslag og slik at reglene trer i kraft straks.

Forslag om åpne kontrollutvalg og foretaksstyrer

Etter mange års ”mas” fra medieorganisasjonene har Kommunaldepartementet omsider lagt fram forslag om å endre kommuneloven slik at offentlighetsprinsippet i loven om åpne dører i folkevalgte organer også skal gjelde for kontrollutvalgene og for styrene i fylkeskommunale og kommunale foretak.