Nyheter

NR vil ha med informasjonsfaglig kompetanse

Norsk Redaktørforening ber statsminister Jens Stoltenberg sørge for at 22.juli-kommisjonen blir satt opp med informasjonsfaglig kompetanse.
”Dette har ikke minst sammenheng med de forhåpninger som statsministeren selv og de fleste andre har uttalt etter terrorangrepet, om at vi må møte dette med enda mer åpenhet og enda mer demokrati”, skriver NRs generalsekretær i en epost til statsministeren. Eposten ble sendt i går, onsdag. Kommisjonen skal utnevnes i statsråd i morgen, fredag 12. august.

PST vil ikke at tingretten skal vurdere Treholt-bånd

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) motsetter seg at Oslo tingrett skal vurdere om lydbåndtakene fra rettsaken mot Arne Treholt i 1985, men tingretten mener at det er nå tingretten selv som bestemmer.

Vil ha en helt ny domstollov

Justisdepartementet vil ha en helt ny domstollov, inkludert nye regler om offentlighet i rettspleien

Nye regler for skattelister er vedtatt

Stortinget vedtok fredag 17. juni forslaget om endring i ligningsloven om medienes bruk av skattelister. Vedtaket er i tråd med regjeringens forslag og slik at reglene trer i kraft straks.

Forslag om åpne kontrollutvalg og foretaksstyrer

Etter mange års ”mas” fra medieorganisasjonene har Kommunaldepartementet omsider lagt fram forslag om å endre kommuneloven slik at offentlighetsprinsippet i loven om åpne dører i folkevalgte organer også skal gjelde for kontrollutvalgene og for styrene i fylkeskommunale og kommunale foretak.

Vil fjerne redaktøransvaret

Medieansvarsutvalget vil ikke innføre noen egen mediansvarslov, og opphever tvertimot det særskilte redaktøransvaret. Innstillingen er avgitt som NOU 2011:12 "Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag".

Ytringsfriheten presisert av Høyesterett

I forbindelse med avslag på behandling av anke fra professor Arnvid Nedkvitne i hans avskjedssak ved Universitetet i Oslo, har Høyesteretts ankeutvalg likevel presisert at ytringsfriheten i Grunnloven og EMK gir "svært vide rammer" for hva vitenskapelig ansatte kan si, og at det bare er i de "mest graverende tilfeller" at ytringsfriheten må vike.