Nyheter

Vil ha dokumenter i fulltekst på nettet

Fulltekstpublisering av dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Det er det fremste ønsket om forbedringer fra brukerne av Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Ber om ny vurdering av Breivik-opptak

Etter at vitnelistene og bevisoppgavene nå er fremlagt for retten, ber Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) nå Oslo tingrett om å gi tillatelse til kringkasting av avhørene av de såkalte "profesjonelle" vitnene i 22. juli-saken. Samtidig ber man om en ny vurdering av søknaden om å kringkasting av tiltaltes forklaring.

Vant skattelistesak mot staten

En privatperson fra Lindås utenfor Bergen har i Sunnhordland tingrett fått medhold i at måten hans skatteopplysninger for 2009 ble publisert på var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel om vern av privatlivet.

Nord-Troms eneste med eget presserom

Oslo tingrett holder fast ved sin beslutning om ikke å sørge for at det blir lokale overføringssaler for presse og publikum i forbindelse med 22. juli-saken. Unntaket er Nord-Troms tingrett, som selv vil sørge for at et slikt rom blir tilgjengelig.

Behring Breivik-opptak til Høyesterett

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) ber Høyesterett vurdere spørsmålet om kringkasting av Anders Behring Breviks forklaring under hovedforhandlingen.

Protesterer mot politiforskrift

Medieorganisasjonene er meget kritiske til forslaget til ny såkalt politiregisterforskrift. De frykter mindre åpenhet, blant annet i forhold til avsagte straffedommer.