Nyheter

Markerte Pressefrihetens Dag

- Selv blir jeg trist når vi ikke kompromissløst klarer å forsvare det beste ved vår egen kultur: presse- og ytringsfriheten. Selvsagt må vi bygge broer mellom kulturer, men ikke med ytringsfriheten som betalingsmiddel. Det Per Edgar Kokkvold i sin tale ved markeringen av Pressefrihetens Dag onsdag 3. mai. 

Reagerer på stengning av luftrommet under konge-jubileum

Luftfartstilsynet planlegger å stenge luftrommet over deler av Oslo i forbindelse med feiringen av kongeparets 80-årsjubileum 9.-11. mai. Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund mener restriksjonene som foreslås er for strenge og at det må være mulig å legge til rette for unntak for medienes bruk av droner.

Enighet i journalistoppgjøret

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag ble i natt enige om årets tariffoppgjør, som betyr en økning i minstelønnssatsene med kr.3700,-.

Understreker verdien av vesentlig journalistikk om Forsvaret

Norsk Presseforbund, Fagpressen og Norsk Redaktørforening reagerer på planene om å legge ned Forsvarets Forum. I et brev til forsvarsministeren ber de departementet finne en løsning som sikrer fortsatt virksomhet i fagbladet.

Fortsatt misfornøyd med varslerregler

NR etterlyser mer overordnede begrunnelser for varslervernet og henvisning til kildevernet i forslaget til nye regler for vern av varslere. Forslaget til utforming av taushetsregler er dessuten for upresist og inkonsistent. Det understreket NRs generalsekretær Arne Jensen på høring i Arbeids- og sosialkomiteen tirsdag.

Frykter framtida for journalistutdanning i nord

Kun 23 primærsøkere til journalistutdanningen ved Nord Universitet gjør at høstens opptak av nye studenter er i fare. Nordnorsk Redaktørforening har sendt brev til universitetsledelsen og oppfordrer dem til å gjennomføre opptak. - Hvis ikke er vi redd dette er begynnelsen på slutten for utdanninga, heter det i brevet.

Valdressaken følges av 11 redaksjoner

Totalt 11 redaksjoner har fått tildelt tilsammen 21 plasser inne i selve rettssalen når hovedforhandlingen i den såkalte Valdressaken starter mandag 24. april i lokalene i Gjøvik tingrett.

Frifunnet i leserbrevsøksmål

Oppland Arbeiderblad er i Gjøvik tingrett frifunnet for påstander om rettsstridige ærekrenkelser, publisert i et leserbrev.