Nyheter

Avtale om Pressens Hus

Fem medieorganisasjoner og Institutt for Journalistikk undertegnet i dag en intensjonsavtale om etableringen av et Pressens Hus i Oslo.

Vil styrke kildevernet

Bedre og tydeligere regler om innsyn i dokumenter og styrking av kildevernet gjennom taushetsplikt og etterforskningsforbud. Det er hovedpunktene i Norsk Redaktørforenings høringsuttalelse til utkastet til ny straffeprosesslov.

Vil ha fritak for journalister

I en felles høringsuttalelse til utredningen om det nye Sivilforsvaret ber medieorganisasjonene om at det blir vurdert å gi bedre muligheter for fritak for tjenesteplikt for journalister.

Skattelister som før

Bortsett fra at årets skattelister publiseres kokken 07.00 og ikke klokken 03.00, legges det ikke opp til endringer fra Skatteetatens side.

Flaviusprisen til Riksrevisor Per-Kristian Foss

Norsk Presseforbunds åpenhetspris - Flaviusprisen 2017 gikk til Riksrevisor Per-Kristian Foss for Riksrevisjonens undersøkelse om arkivering og innsyn i forvaltningen, samt mange klare uttalelser til fordel for åpenhet og innsyn.

Christian Bloom har laget Årets Avistegning

Christian Bloom, fast tegner for VG Helg, er tildelt prisen Årets Avistegning. Blooms tegning av Donald Trump omtales som "en særdeles spisset versjon av hvordan USAs nye president fremstår på sitt mest uerfarne og selvopptatte" av juryen. Bloom mottok prisen på Medieleder 2017 i Trondheim 13. juni.

Her er det nye styret i Norsk Redaktørforening

Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, ble gjenvalgt som styreleder for Norsk Redaktørforening på landsmøtet i Trondheim 13. juni. Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, ble gjenvalgt som nestleder. Nye faste styremedlemmer er sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes, ansvarlig redaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen og utviklingsredaktør i Adresseavisen, Ingeborg Volan.